WKF Karate Kumite Training Block Attack Hand & Kick (taqtiq) 2021WKF Karate Kumite Training Block Attack Hand & Kick (taqtiq) 2021

(video posted for educational purposes)

Instalgram : ivan_leal_oficial_ ( )

Ivan Leal
C. NEGRO 6 DAN
6x🥇 CAMPEÓN DEL MUNDO
9x 🥇 CAMPEÓN DE EUROPA
27x 🥇 CAMPEÓN DE ESPAÑA
Director CLUB IVÁN LEAL
EMBAJADOR COI 2018

#olympickarate #karatetechniques #karateSpirit #worldkaratefederation #karate #kumite #karatelife #karatetraining #wkf #karatedo #finalkarate
#RafaelAghayef #Aghayef #Nishimura #Sakiyama

PLEASE SUBSCRIBE ,LIKE,AND COMMENT.
Good luck 👍🏻
THANK YOU !!!

https://like5.vn/

Karate Techniques

4 bình luận trong “WKF Karate Kumite Training Block Attack Hand & Kick (taqtiq) 2021

  1. Cool work sir thank you very much 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *