The Karate Kid And Cobra Kai Timeline Explained | NetflixYou know Daniel LaRusso. You know Mr. Miyagi. You know Johnny Lawrence. And you know that, even after all this time, The Karate Kid is a bona fide classic.

https://like5.vn/

Netflix Film Club

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *