Tại sao có Gymer Phi Nguyễn Vlog Fitness ?



Hãy gọi mình với tên Phi.
Phi Nguyễn Vlog Fitness là một kênh vlog về cuộc sống của gymer như tập luyện, ăn uống, hoạt động thường nhật sau giờ tập và đôi chút sẽ là du lịch .
Phi mong rằng khi bạn xem kênh sẽ chắc lọc cho mình về những bài tập hũu ích và hiểu rõ để trở thành gymer phải đánh đổi điều gì .
Các video được đăng vào mỗi thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.
Liên hệ mình qua :
! Instagram : .
! facebook :
#vlog #gymer #lifestyle #phinguyen_fitness_vlog #baitapgym #cachtapgym #dulich #thuc_an_tap_gym #thức_ăn_gym
#cách_tập_gym #tập_ta

https://like5.vn/

Phi Nguyen vlog Fitness

Một bình luận trong “Tại sao có Gymer Phi Nguyễn Vlog Fitness ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *