[LIVE] Pertandingan Karate | 13 Oktober 2021

[LIVE] Pertandingan Karate | 13 Oktober 2021Ayo Saksikan Pertandingan Karate
1. Kumite -55KG & -60KG Putra
2. Kumite -50KG Putri Pool 1/2/ & 2/2
— ( Final Kumite) —

3. Kumite -55KG & -61KG Putri
— ( Final Kumite) —

https://like5.vn/

PON XX PAPUA 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *