JERMELL CHARLO & BRIAN CASTANO HEATED WEIGH IN! TEAMS ALMOST GET INTO FIGHT! – FULL VIDEOWE HAVE A FIGHT! Jermell Charlo and Brian Castano go face to face as their teams nearly break out into a brawl in San Antonio! As this is the full charlo vs …

https://like5.vn/

Fight Hub TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *