Gymer U70 – 03 BÀI TẬP NGỰC CƠ BẢN "Chests"O3 BÀI TẠP CƠ NGỰC: #TienGMH, #gymer, #chest Flat Barbell Bench Press: Nằm ghế phẳng đẩy tạ đòn Barbell Incline Bench Press : Nằm ghế dốc lên đẩy tạ …

https://like5.vn/

Tien GMH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *