Gymer Thol khoanh tay xin lỗi và nhận sách đạo đức lớp 1 | SANtvNgày hôm qua, nhiều nghệ sĩ gồm Cát Phượng, Huỳnh Phương, Quách Ngọc Tuyên, Thái Vũ, Nguyễn Sin đã đến tận nơi nam gymer làm việc để nói chuyện.

https://like5.vn/

SANtv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *