Gymer Duy Nguyễn "Lính kiểng sao sánh được với bộ đội Cụ Hồ, Mỹ đế giờ qua Việt Nam nịnh muốn chết"Liên hệ với Tiếng Dân: □ Youtube: □ Facebook : □ Fanpage …

https://like5.vn/

Tiếng Dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *