Chính sách bảo mật

like5.vn tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) (EU) 2016/679.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang công khai về các phương pháp theo dõi và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách truy cập và bạn có thể tự do kiểm tra chính xác những gì chúng tôi đang thực hiện cho nó.

Tại like5.vn, chúng tôi thu thập:

  • Họ và tên của bạn
  • Địa chỉ email của bạn
  • Địa chỉ thực của bạn
  • Số điện thoại của bạn
  • Dữ liệu về trình duyệt và thiết bị bạn sử dụng để xem cửa hàng
  • Dữ liệu ở cửa hàng

Chúng tôi thu thập chi tiết liên hệ của bạn vì chúng cần để chấp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của bạn và để đảm bảo bạn nhận được đơn hàng của mình.

Chúng tôi thu thập thông tin chi tiết về thiết bị kỹ thuật và hành vi trên website để làm cho cửa hàng của chúng tôi hoạt động tốt hơn (ví dụ: để tự động chuyển cửa hàng sang phiên bản di động).

Cửa hàng của chúng tôi làm việc với các công ty bên ngoài giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn và các bên thứ ba này cũng sử dụng một số thông tin. Chúng tôi giới hạn dữ liệu mà họ có thể truy cập chỉ những gì cần thiết để họ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Dịch vụ thanh toán sử dụng số thẻ tín dụng, tên và họ của bạn để xác minh và xử lý thanh toán cho các sản phẩm của chúng tôi. (đối với khách nước ngoài thanh toán qua Paypal).

Dịch vụ vận chuyển sử dụng tên, họ và địa chỉ thực của bạn để gửi hàng.

Dịch vụ email sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn những khuyến mãi, thông tin sản phẩm…(nếu bạn đã đăng ký)

Nếu bạn tiếp tục xem thông tin, sản phẩm của chúng tôi sau khi đọc Chính sách bảo mật này, bạn cho chúng tôi sự đồng ý sử dụng các chi tiết cá nhân của bạn cho các mục đích được giải thích ở trên.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng rời khỏi trang web.

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và yêu cầu:

  • Để nhận được bản sao chi tiết cá nhân của bạn, chúng tôi đã thu thập.
  • Để xóa chi tiết cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.
  • Để rút lại sự đồng ý của bạn (nếu trước đó bạn đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi dữ liệu, nhưng sau đó thay đổi quyết định của bạn).

Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn cho các chi tiết cá nhân của bạn trong khi vẫn giữ và sử dụng chúng.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn!