Thông báo

Theo chỉ thị của UBND TP.HCM về việc đóng cửa các phòng gym trên địa bàn thành phố. Like 5 xin phép tạm dừng hoạt…