Baruto (Estonia) vs Kazuyuki Fujita (Japan) | MMA Fight, HDProfessional estonian heavyweight MMA fighter and former pro sumo wrestler Kaido Hoovelson with nickname “Baruto” against japanese professional MMA fighter, wrestler and Pride FC veteran Kazuyuki Fujita with nickname “Ol’ Ironhead”. Fight took place in Saitama, Japan on September 25, 2016. Full MMA fight video in HD.

Share and Subscribe!

Baruto (Estonia) vs Kazuyuki Fujita (Japan) | MMA Fight, HD

#Fujita #Baruto #MMA #UFC #Fight #Japan

https://like5.vn/

That's why MMA!

24 bình luận trong “Baruto (Estonia) vs Kazuyuki Fujita (Japan) | MMA Fight, HD

  1. Battle of the Blimps. Do they have cardio-stamina???
    Jello bowl brawlers. Jiggle jiggle.
    This is just like fake wrestling eh??
    Boring boring boring

  2. Fujita is the butthead who rushed into the ring to fight Crocop after Crocop had just won a fight against a Japanese opponent. He may not be the sharpest knife in the drawer.

  3. ถ้า​ใคร​อ่าน​บอกต่อ​ให้​ด้วย​ครับ​กิน​ฟ้า​ทะลาย​โจร​กับ​ส​ห​ั​ส​ธารา​และ​ยา​เขียว​กิน​ด้วยกัน​หายป่วย​ครับ​จาก​โรค​โค​วิด​

  4. Можна померти зо сміху від такого бою. Що це було? Можливо якийсь розіграш.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *