7 phút footwork boxing | 7 minute footwork in boxing7 bài tập di chuyển thường dùng trong di chuyển của boxing 1. Tiến lùi 2. Sang hai bên 3. Xoay tròn lùi 4. Xoay tròn tiến 5. Xoay tròn tiến lùi – mặt hướng ra …

https://like5.vn/

Thầy Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *