1981 Hidetaka Nishiyama's National Karate Championship NY1981 Nishiyama’s National Karate Championship. Filmed on S8 mm film and transferred to Video by MastersMag.com. This video is SILENT.
Includes Val Mijailovic, Boban Petkovic, Tom Serrano, Vern Vaden … other competitors unknown.
Visit: MastersMag.com

https://like5.vn/

MastersMagazine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *