【4K】Powerful and beautiful Karate from Brazilブラジルの空手女神Shooting in 4K video. The 13th Funakoshi Gichin Cup World Karate-Do Championship 2014.Individual Women’s KATA, Manuela Spessatto-san from Brazil.
★Please follow “KURO-OBI GIRL”

★Enjoy kuro-obi world!★
Buy on Vimeo ➡️
Streaming ➡️

https://like5.vn/

kuro-obi world

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *